2022. 02. 17.

A Saga Dawa fesztivált a tibetiek életük egyik legjelentőségteljesebb vallási ünnepének tekintik. A „Saga” szó tibeti nyelven azt a csillagot jelenti, ami a tibeti kalendárium negyedik holdhónapjában a legfényesebben ragyog az égben, míg a „dawa” szó jelentése hónap.

A fesztivál egy hónapon át tart, a negyedik holdhónap újholdjától egészen a következő hónap újholdjáig. A Gergely-naptár szerint ez általában május és június közé esik. A hónap 15. napját, vagyis a telihold napját Saga Dawa Duchennek nevezik. Ez a hónap legkülönlegesebb napja, a tibeti buddhizmus talán legfontosabb ünnepe, hiszen ez a nap Buddha életének három fontos eseményével is egybeesik:

1. Buddha születése
A tekercsek szerint Buddha születését nem a hagyományos – naptári – értelemben kell nézni, vagyis nem aszerint, hogy melyik nap látta meg a világot, hanem aszerint, hogy mikor kezdett növekedni az anyja méhében. Más szóval a fogantatás pillanata Buddha születésének napja. A buddhista filozófia szerint a szülők sejtjeinek találkozása a méhben megegyezik a születendő gyermek életének első tudatos pillanatával, így a valódi születésnek ezt a pillanatot tekintik. Ez az újjászületett lélek első pillanata az új életben. Ennek megfelelően a Vesak hónap teliholdját tekintik Sákjamuni Buddha születésnapjának, hiszen ezen a napon fogadta be őt Máhajána királynő méhe.

2. Buddha megvilágosodása
A negyedik tibeti Hold-hónap teliholdjának napja az a nap, amelyen Sákjamuni (Buddha) megvilágosodott. Buddha 35 évesen a Mahábódhi-templomnál, Bodh-Gajánál növő egy bódhifa alatt jutott el a megvilágosodás állapotába. Ahogy Buddha megérintette a földet, az megremegett keze alatt, ezért ábrázolják gyakran a történelmi Buddhát úgy, hogy kezével épp a földet érinti.

3. Buddha parinirvánája (halála)
Sákjamuni Buddha 80 évesen, Kushinagarban érte el a parinirvánát. A parinirvána a halál pillanata után bekövetkező nirvánára utal, amely csak azokkal történik meg testük halálakor, akik már életükben elérték a nirvánát. A parinirvávánában a tudat teljesen megtisztul minden szennyeződéstől, ahogy áthalad különböző meditációs fokozatokon és állapotokon.

A Saga Dawa, az érdemek hónapja

A tibetiek hisznek abban, hogy minden jócselekedet segít abban, hogy jó legyen a karmánk. Ezt magunkkal visszük a következő életbe és a jótettek szerencsés újjászületést biztosítanak. Azt is vallják, hogy a fesztivál alatt a jócselekedetek értéke megsokszorozódik.

Éppen ezért a Saga Dawa alatt a tibetiek igyekeznek sok jócselekedet véghezvinni. Különösen igaz ez a telihold napjára, a fesztivál 15. napjára. A buddhista hit szerint ilyenkor a jócselekedet százezerszeresen számít.

A karma javításának több módja is van:

Zarándoklat a szent helyekre: A Saga Dawa idején Tibet minden részéből megindulnak a zarándokok a szent helyek felé. A legnépszerűbb zarándokhely Lhásza és a Kailash-hegy. A szent helyeken ilyenkor ünnepi hangulat uralkodik, ezért a turistáknak is ilyenkor érdemes igazán felkeresniük a híres zarándokhelyeket.

A fesztivál idején tibetiek ezrei keresik fel a kolostorokat, sztúpákat, szent hegyeket, tavakat, barlangokat. Vajlámpásokat, füstölőt égetnek, imádkoznak és mantrákat mondanak.
Lhászában a Jokhang-templom és a Potala palota a legnépszerűbb célpont. A zarándokok itt a Lingkhor-utat, a város külső körgyűrűjét járják végig (kb. 10 km).

A szent hónap alatt az adakozás, az adományozás is kiemelten fontos. A tibetiek a szegényeknek, a kolostoroknak és a templomoknak ajánlanak fel ilyenkor adományokat.

A szent hónap idején a tibetiek nem csak a húsevéstől tartózkodnak, de állati életeket is igyekeznek menteni azzal, hogy a mészárszékekről megvásárolják majd szabadon engedik az állatokat. A 15. napon sokan csak egyszer vesznek magukhoz ételt.

Hová érdemes ellátogatni a Saga Dawa idején Tibetben?

Lhásza

Lhászánál keresve sem lehetne jobb helyet találni a fesztivál idejére. Tibet fővárosa, „Buddha földje“ zarándokok tízezreit vonzza. Az utcákon hömpölyög az ünneplő tömeg, az embert rögtön magával ragadja a fesztivál hangulata.

Mit ne hagyjunk ki Lhászában?
1. Látogassunk el a Jokhang és a Ramocse templomba
2. Járjuk végig Lhásza három legfontosabb koráját (zarándokútját): a Barkhor utcán kerüljük meg a Jokhang-templomot, járjuk körbe a Potala-palotát és kerüljük meg az Óvárost a Lingkhor körgyűrűn.

Curphu kolostor és Drigung Til kolostor

A fesztivál egyik leglátványosabb része a csham tánc. Eredetét homály fedi, de mai formájában az ősi hiedelmek és a tantrizmus tanításának ötvözeteként létezik. A csham általában 1-2 napig tart. Napkeltekor veszi kezdetét a kolostor udvarán, ahol az óramutató járásának megfelelően, két koncentrikus körben táncolnak a különböző istenségeket és védőszenteket megtestesítő maszkos szerzetesek.

A híres csham táncot a Curphu és Drigung Til kolostorokban érdemes megtekinteni. A Curphu kolostor a tibeti buddhizmus karma kagyü vonalának legfontosabb kolostora. Az 1966-os kulturális forradalom idején lerombolták, de a helyreállítás már megkezdődött és számos jelentős kegyhely ma már látogatható.

Mindkét kolostor könnyedén megközelíthető Lhaszából. Nem csak a tánc miatt, hanem a csodálatos táj miatt is érdemes ellátogatni a kolostorokba.

Kailash-hegy

A Kailash-hegy, tibeti nyelven Kang Rinpoche vagyis „A hó ékköve” Tibet legszentebb hegycsúcsa. A Ngari prefektúra nyugati csücskében emelkedő hegy Lhászától mintegy 1200 kilométerre, Ázsia négy legjelentősebb folyójának, az Indusnak, a Brahmaputrának, a Szutlezsnek és a Gangeszt tápláló Karnalinak az eredetvidékén emelkedik.

A tibetiek szent hegye a buddhizmus, a hinduizmus, a dzsainizmus és a tibeti ősvallás, a bön követői számára is szent.

Ázsia-szerte ismert egy Meru nevű szent hegy, amit világtengelyként, az univerzum középpontjaként vagy éppen a mennyekbe vezető lépcsőként aposztrofálnak. Idővel Meru és a Kailash hegy egybeolvadt a hívek tudatában.

A Saga Dawa idején számtalan zarándok látogat el a hegyhez. A fesztivál legfontosabb momentuma a Kailash-hegyen, a „Tarboche zászlórúd” cseréje. A rudat minden évben ledöntik és helyére újat állítanak. Az újra felállított oszlop dőlésiránya dönti el, hogy a következő év áldott vagy átkozott lesz-e. A zászlórúdnak egyenesen kell állnia különben szerencsétlenséget hozna Tibetre.

A Kailash-kora (a szent hegy körbekerülése) fontos zarándokút minden tibeti életében. A buddhisták szerint aki egyszer körbejárja a Kailash-t, az megszabadul a mostani élete minden bűnétől. Aki tizenháromszor teljesíti a zarándoklatot az a következő életében megvilágosodik, míg az, aki 108 alkalommal kerüli meg a hegyet azonnal megvilágosodottá válik. A külföldi utazók többsége két-három nap alatt teljesíti a 46 kilométeres utat, míg a tibetiek általában 14-16 óra alatt járják körbe a hegyet.

A Pachamama Expeditions tibeti kalandtúrája a Saga Dawa Fesztivál idején vezeti el a kíváncsiságtól hajtott utazókat Nyugat-Tibetbe. A legjelentősebb buddhista ünnep idején utazunk Lhászától a legendás Guge királyságig és járjuk végig Földünk egyik legmagasztosabb zarándokútját, a 3 napos korát a Kailash-hegyen. 

Fotók: Pogonyi Tibor © Minden jog fenntartva.